Veelgestelde vragen

1. Het gebruik van onze website en het onderzoek van uw claims is kosteloos. We worden alleen betaald als we op basis van uw informatie een vergoeding van de luchtvaartmaatschappij ontvangen. Als passagier ontvangt U van ons een eenmalige betaling van maximaal 400,00 Euro voor het afstaan van Uw vertraagde of geannuleerde vlucht. Mocht ons team de zaak op grond van het verstrekte bewijs als onvoldoende zeker beschouwen, dan zullen wij U een aanbod doen op basis van het commissie-model (betaling op succes).

Compensatieclaims kunnen worden ingediend tegen de luchtvaartmaatschappij in Europa tot 3 jaar na de geplande vluchtdatum, in België tot 1 jaar daarna.

Het eerste onderzoek duurt slechts 2 tot 10 minuten. U kan stap voor stap Uw vergoedingsclaim aanduiden en daarna een gebruikersprofiel aanleggen. Ons neemt daarna met U contact op per E-mail voor het resultaat en stuurt U de verdere documenten, bvb. een overdrachtsbevestiging. Normalerwijze hebt U binnen de 48 uur de som reeds op Uw rekening.

Deze documenten hebben wij nodig voor onze legitimatie in de gerechtsprocedure. De airlines insisteren dikwijls eveneens op het vertonen van die documenten.

We werken voor klanten over de hele wereld omdat de regelgeving voor passagiersrechten van toepassing is op alle vluchten binnen de EU of startend in de EU. De enige beperking geldt voor alle in de EU landende vluchten uit derde landen. Daarvoor geldt als voorwaarde dat de luchtvaartmaatschappij haar zetel in de Europese Unie heeft. Voor alle vluchten die in de EU starten, is de Verordening steeds van toepassing op vertraging van de vlucht of vluchtannulaties en speelt de plaats van de zetel van de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij geen rol meer.

Bij ons kan U online en in een paar stappen vergoeding vragen voor vertragingen, annuleringen van vluchten of instapweigering. Uw aanvraag duurt maar een paar minuten. Ze bestaat uit de volgende korte stappen:

  • Informatie over de vlucht
  • Redenen voor uitvallen van de vlucht
  • Tot nu toe ontvangen prestaties
  • passagiers (eventueel meerdere)
  • contactgegevens

Van zodra Uw aanvraag is ingediend,krijgt U van ons per E-mail verdere documenten die nodig zijn als bewijs van ons mandaat voor de rechtbanken en tegenover de vliegmaatschappijen.

Van zodra Uw bewijzen zijn ons zijn binnengekomen, ontvangt U van ons eenmalige betaling of verdere informatie.

De vergoedingsprocedure is juridisch gebaseerd op EU-Passagiersrechtenverordening (VO (EG) nr. 261/2004).

Het bedrag van de vergoeding ligt in de regel tussen 250 en 600 euro. De hoogte van dit bedrag hangt af van de lengte der vluchtroute. Bij routes onder de 1.500 km heeft de passagier recht op 250 euro vergoeding. Op een route tussen 1.500 en 3.500 km moet de airline bij vluchtvertraging 400 euro vergoeding betalen. Is de route 3.500 km of langer dan is er recht op 600 euro vergoeding. In al deze gevallen moet de vluchtvertraging minstens 3 uur bedragen. Wij betalen daarvan maximum 442,92 euro uit.

Nee, de door ons verzonden documenten zijn voldoende om ons te legitimeren. Uw verdere medewerking of aanwezigheid bij de rechtbank is normaal niet vereist..

Ja, want U kan altijd zelf in een gewone brief, met de post, fax of E-mail de luchtvaartmaatschappij aanschrijven. Dikwijls toont de Airline zich tegemoetkomend en betaalt.

Nee, luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht vergoedingen te betalen en zijn niet geïnteresseerd in verdere betwisting. Persoonlijke nadelen hoeft U niet te vrezen, omdat de concurrentie tussen de luchtvaartmaatschappijen hard is en zij u als klant liever willen behouden.

U hoeft niets te doen behalve de claim voor compensatie in te dienen. Daarna sturen we u per e-mail verdere documenten. U kan deze waarschijnlijk in minder dan 5 minuten verwerken. Daarmee is het voor U gedaan.

Natuurlijk. De regels zijn van toepassing op alle reizigers, inclusief passagiers die buiten de EU wonen.

Wij ondersteunen u in elk geval. We zoeken eventueel naar minder gebruikelijke oplossingen om onze klanten gelukkig te maken. Zonodig sturen we U een koerier met een boeket bloemen samen met uw compensatiebetaling.

Contactgegevens vindt u onderaan de pagina, of klik op deze link contact

Voorwaarde voor vergoeding bij vluchtvertraging is dat de passagier 45 minuten vóór de geplande vlucht op de luchthaven heeft ingecheckt. Zoniet heeft de passagier geen recht op compensatie lastens de betreffende luchtvaartmaatschappij. Tweede voorwaarde is dat de luchtvaartmaatschappij voor de vertraging van de vlucht (bvb bij technisch defect) aansprakelijk is. Bovendien moet de vlucht ten minste drie uur over tijd zijn.

Als de vertraging van de vlucht niet te wijten is aan luchtvaartmaatschappij en het gevolg van andere factoren, zoals een staking of het weer, dan zijn de airlines niet ertoe gehouden een vergoeding te betalen. De luchtvaartmaatschappij kan wel in bepaalde omstandigheden verantwoordelijk geacht worden, bijvoorbeeld als zij onvoldoende voorbereid was op winterstormen.

Passagiers hebben echter in ieder geval recht op verzorging: daartoe behoren drankjes, eten, gratis bellen en in noodgevallen een hotelaccomodatie inclusief transfer. Voor vluchtroutes tot 1.500 kilometer geldt dit reeds vanaf twee uur startvertraging. Bovendien heeft de passagier het recht om zijn vlucht in geval van een vertraging van ten minste vijf uur te annuleren. Hij krijgt dan terugbetaling van zijn ticketkosten of kan alternatief vervoer vragen naar zijn bestemming of het vertrekpunt van zijn reis.

De passagiersrechtenverordening werd in 2004 door het Europees Parlement en de Europese Raad goedgekeurd en trad op 17 februari 2005 in werking. De afgelopen jaren is deze verordening verschillende keren verscherpt: in februari 2013 heeft het Europees Hof van Justitie beslist dat reizigers ook recht hebben op compensatie als zij hun aansluitende vlucht hebben gemist omdat hun eerste vlucht vertraging had. In maart 2013 werden verdere verbeteringen aangebracht teneinde de handhaving van de rechten van vliegtuigpassagiers te verbeteren: enerzijds dienden juridische grijze zones verwijderd worden, anderzijds werden de luchtvaartmaatschappijen verplicht passagiers zo snel mogelijk te informeren over omstandigheden die de vluchtregeling verstoren..

contact

Uw voordelen

Luchtvaartmaatschappijen zijn terughoudend in het betalen van vergoedingen en compensaties. Wij trachten het bedrag snel en gemakkelijk voor U te innen.

  • Geen kostenrisico voor u
  • 22% commissie - alleen in geval van succes
  • Snelle verwerking
  • Goede service

Verder vertellen