Druk

Informatie volgens § 5 TMG:

The Flight-Refund GmbH
Pascalstraße 6
52076 Aachen
UST: DE254477292
team@flight-refund.com
0241 5310 7280
Vertegenwoordigd door Michael Schmitz (Managing Director)

Registergericht: Amtsgericht Aachen Registernummer: HRB 20051 Stammkapital: 50.000 Euro

Juridische informatie

Geregistreerde Incassodienstverlener volgens §10 Abs.1 Nr. 1 RDG
Geregistreerd in het register voor juridische diensten, referentie 3712-962 (7)
Registratieautoriteit Oberlandesgericht Köln, 50670 Köln

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering R + V Allgemeine Versicherung AG, Voltastraße 84, 60486 Frankfurt

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat hier beschikbaar is: <a href='http://ec.europa.eu/consumers/odr/''>http://ec.europa.eu/consumers/odr/</a> . Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken om geschillen bij te leggen.

Bronnenvermelding voor de gebruikte afbeeldingen, grafieken en teksten:

Afbeelding op de startpagina:
Airplane on Runway © peshkova - Fotolia.com Women in Dress on Airport @ ismagilov - istockphoto.com

bron: http://www.e-recht24.de


Uitsluiting van Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid voor inhoud

Als een dienstverlener zijn wij volgens § 7 Abs.1 TMG verantwoordelijk voor de eigen inhoud van deze paginas in overeenstemming met het gemeen recht. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij als dienstverlener echter niet verplicht om verzonden of opgeslagen externe informatie te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteit. Verplichtingen om het gebruik van informatie volgens algemene wettelijke bepalingen te verwijderen of blokkeren, blijven onverminderd van kracht. Aansprakelijkheid desbetreffend is echter alleen mogelijk vanaf het moment van kennis van een specifieke overtreding. Bij kennisname van desbetreffende overtredingen zullen we deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden waarvan we de inhoud niet kunnen beïnvloeden. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. De inhoud van de gelinkte pagina's valt altijd onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende aanbieder of beheerder van de pagina's. De gekoppelde pagina's zijn gecontroleerd op mogelijke juridische overtredingen op het moment van de koppeling. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen.Zonder concreet bewijs van een wetsovertreding kan geen permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's wordten verlangd. Na kennisgeving van overtredingen zullen we dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

copyright

De door de exploitant van deze website vervaardigde contents zijn onderworpen aan de Duitse auteursrechtwetgeving. De vermenigvuldiging, verwerking, distributie en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privé, niet-commercieel gebruik toegelaten. Voor zover de inhoud aan deze website niet door de exploitant is gemaakt, dient rekening gehouden met de auteursrechten van derden in aanmerking. Contents van derden worden als zodanig aangeduid. Mocht u niettemin stoten op een auteursrechtelijke inbreuk op het, dan vragen wij U ons zulks te melden. Na kennisname daarvan zullen wij die inhoud onmiddellijk verwijderen.

 

bronnen: eRecht24, eRecht24